بوته بلند غنچه رز ۰۰۸

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

بوته بلند غنچه رز

شامل
۸ غنچه باز
۳ غنچه نیمه باز
۲ غنچه بسته

ارتفاع ۵۷
سانتی‌متر

کد ۰۰۸