سبد جای سیب زمینی پیاز چوبی تاپی ۲ طبقه

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

سبد جای سیب زمینی پیاز چوبی تاپی ۲ طبقه ارتفاع ۶۹ عرض ۳۵ کد t2w
H:69 W:35 cm