راهنما

برای پرداخت مبلغ مورد نظر به ایمان کالا
ابتدا قسمت‌هایی که در زیر با ستاره‌ * مشخص شده همراه قسمت مبلغ پرداختی (به تومان) را تکمیل فرمایید
توجه ۱: فقط تکیل قسمت‌های ستاره دار الزامی و بقیه اختیاری است
توجه ۲: مبلغ به تومان و اعداد به صورت انگلیسی درج شوند
سپس قسمت تایید و پرداخت را انتخاب یا لمس فرمایید
به صورت خودکار به صفحه درگاه پرداخت مستقیم بانک ملت منتقل خواهید شد
سپس طبق راهنمای بانک ملت، مراحل پرداخت را تکمیل
و در پایان، اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال فرمایید