سرویس بهداشتی bain royal طوسی

خلاصه توضیحاتی برای کالا

سرویس بهداشتی bain royal طوسی

ارتفاع جای مایع ۲۰
سانتی‌متر