جعبه، سینی و جای دستمال چوبی ستاره

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

جعبه ۴ کشو، سینی مربع ۲ تایی و تک، جای دستمال چوبی، ماگ سرامیکی زاراهوم خالخالی

جای دستمال
جعبه چوبی ۴ کشو
سینی دوتایی

سرویس چوبی طرح ستاره

اندازه‌ها به سانتی‌متر
جای دستمال
ارتفاع ۹٫۵
طول ۲۴
عرض ۱۳

جعبه چوبی
ارتفاع ۲۲٫۵
پهنا ۲۲٫۵
عمق ۱۱٫۵

سینی‌ها به ترتیب
ارتفاع ۵ و ۶
دهانه ۲۷ و ۳۱
قاعده ۲۲٫۵ و ۲۶