جعبه ۴ کشو، جای تیبگ و سینی مربع چوبی ستاره

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

جعبه ۴ کشو، جای تیبگ و سینی مربع چوبی ستاره

سرویس چوبی طرح ستاره

جای تیبگ چوبی
جعبه چوبی ۴ کشو
سینی دوتایی چوبی
اندازه‌ها به سانتی‌متر
جای تیبگ
ارتفاع ۹
طول و عرض ۲۰٫۵

جعبه چوبی
ارتفاع ۲۲٫۵
پهنا ۲۲٫۵
عمق ۱۱٫۵

سینی‌های مربع به ترتیب
ارتفاع ۵ و ۶
دهانه ۲۷ و ۳۱
قاعده ۲۲٫۵ و ۲۶