جای جواهری طرح مانکن توردار

خلاصه توضیحاتی برای کالا

جای جواهری طرح مانکن توردار

ارتفاع ۲۴٫۵
سانتی‌متر