جای جواهری طرح مانکن توردار

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

جای جواهری طرح مانکن توردار

ارتفاع ۲۴٫۵
سانتی‌متر