001 گل دسته ای

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

گل دسته

شامل
۶ شاخه گل
۴ شاخه غنچه

ارتفاع ۳۲
سانتی‌متر

کد ۰۰۱