گلدان سرامیکی دو پرنده

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

گلدان سرامیکی دو پرنده

ارتفاع ۲۰
سانتی‌متر