پایه دستمال لوله ای پلی رزین آشپز

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

پایه دستمال طرح آشپز
ساخته شده از مواد پلی رزین
برای استفاده در دو اندازه دستمال لوله ای
H:28 cm
H:14.5 cm