مجموعه سرویس کامل پذیرایی

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

❤️ مجموعه سرویس کامل پذیرایی
👈 شامل بانکه پاسماوری ادویه نمک فلفل فنجان نعلبکی جای آبلیمو روغن
👈 برنج و چینی