ظرف پذیرایی پایه دار ۳ تایی ۳ اندازه قو

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

❤️ ظرف پذیرایی پایه دار ۳ تایی ۳ اندازه قو
h28 26 24 cm
👈 آلومینیوم