سرویس بهداشتی bain royal سفید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

سرویس بهداشتی bain royal سفید

ارتفاع جای مایع ۲۰
سانتی‌متر