زیرلیوانی، تقویم میلادی و جای تیبگ چوبی قلب

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

زیرلیوانی، تقویم میلادی، جای تیبگ چوبی قلب

سرویس چوبی طرح قلب

زیرلیوانی ۴ عددی
تقویم
جای تیبگ ۶ خانه

سرویس چوبی طرح قلب

اندازه جای تیبگ
ارتفاع ۷
طول ۲۴
عرض ۱۵٫۵ سانتی‌متر

دیگر کالاهای موجود در این عکس:
ماگ سرامیکی طرح سبیل یا لب