جای ظرف آبچکان طلایی

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

آب چکان ظرف شویی جای ظرف
جنس آلومینیوم
h 26 cm
L 35 cm
w 47 cm
روکش طلایی و کروم