جای جواهری مانکن کلاهدار

خلاصه توضیحاتی برای کالا

جای جواهری طرح مانکن کلاهدار

ارتفاع ۲۵
سانتی‌متر