جای خلال پلی رزین آشپز

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

جاخلالی رزین آشپز

ارتفاع ۹
سانتی‌متر