اسپری روغن، سس و آبلیمو و بخارپز

خلاصه توضیحاتی برای کالا

اسپری روغن، آبلیمو و سس سالاد
بخارپز