آویز چوبی قلب ۳ تایی home

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

آویز چوبی قلب ۳ تایی home

ارتفاع ۲۰٫۵
عرض ۳۰
سانتی‌متر