آویز چوبی ۳ تایی طرح برجسته آشپز

خلاصه توضیحاتی برای کالا

آویز چوبی ۳ تایی
طرح برجسته آشپز
H:24 W:36 cm