آویز تک طرح پیراهن

خلاصه توضیحاتی برای کالا

آویز تک طرح پیراهن

ارتفاع ۲۰
سانتی‌متر