012 گل دسته ای کوتاه

تماس بگیرید

خلاصه توضیحاتی برای کالا

گل دسته‌ای کوتاه

شامل
۷ شاخه گل
۲ شاخه غنچه

ارتفاع ۲۲
سانتی‌متر

کد ۰۱۲