گلدان و سطل و جای لوازم فلزی دسته‌دار plants

خلاصه توضیحاتی برای کالا

سطل و جای لوازم فلزی دسته‌دار plants

ارتفاع ۱۴٫۵
سانتی‌متر