ماگ نی‌دار اسموتی ۴ تایی با استند پایه فلزی دسته‌دار

خلاصه توضیحاتی برای کالا

ماگ نی‌دار اسموتی ۴ تایی با استند فلزی دسته‌دار

عرض استند ۱۸
ارتفاع ماگ ۱۴
ارتفاع ماگ همراه نی ۲۰
سانتی‌متر