فانوس فلزی ستاره‌دار طرح ایکیا ۲ درب

خلاصه توضیحاتی برای کالا

فانوس فلزی ستاره‌دار طرح ایکیا ۲ درب

ارتفاع ۱۹٫۵
سانتی‌متر