سینی مربع، جای تیبگ چوبی ستاره

خلاصه توضیحاتی برای کالا

سینی مربع ۲ تایی و تک، جای تیبگ ۴ خانه چوبی ستاره

سرویس چوبی طرح ستاره

جای تیبگ
سینی دوتایی
سایز کوچک تک
سایز بزرگ تک

اندازه‌ها به سانتی‌متر
جای تیبگ
ارتفاع ۹
طول و عرض ۲۰٫۵

سینی‌های مربع به ترتیب
ارتفاع ۵ و ۶
دهانه ۲۷ و ۳۱
قاعده ۲۲٫۵ و ۲۶

همچنین دیگر کالاهای موجود در این عکس:
ماگ سرامیکی زاراهوم خالخالی
زیرلیوانی طرح قلب